Disclaimer

Privacy
Vvandaag by 2B-Xclusive bv respecteert de privacy van gebruikers  van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie  die gebruikers verschaffen altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken deze gegevens alleen om aan informatie en/of diensten (waar de gebruiker om heeft gevraagd) te voldoen.

Disclaimer

De informatie op deze website is alleen bedoeld als algemene informatie  en mag niet worden beschouwd of gebruikt als bindend advies. Wij accepteren geen aansprakelijkheid wanneer wordt gehandeld  naar aanleiding van het op deze website opgenomen materiaal.

De informatie op de website en in onze actualiteitenrubriek is met  grote zorgvuldigheid samengesteld. Vvandaag by 2B-Xclusive bv  garandeert echter niet dat deze informatie juist en volledig is. Vvandaag by 2B-Xclusive bv is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaat door het gebruik van deze website en de  daarin opgenomen informatie.

Verwijzingen/links naar websites die niet door Vvandaag by 2B-Xclusive bv worden onderhouden zijn enkel ter informatie opgenomen. Vvandaag by 2B-Xclusive bv is niet verantwoordelijk of aansprakelijk  voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen  wordt.

Intellectueel eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website en op de  geplaatste artikelen berusten uitsluitend bij Vvandaag by 2B-Xclusive bv. De informatie op deze website en in de geplaatste artikelen is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik.

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van)  deze website en van de artikelen te wijzigen of te bewerken, openbaar te  maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding of  om-niet beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of  deeplink te creëren tussen de website van Vvandaag by 2B-Xclusive bv en een andere website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke  toestemming.

Interesse in mijn diensten? Wordt klant!

Wordt klant