PARTNER WSD

2B-Xclusive is sinds 1 maart 2013 aangesloten bij het AANtWERK netwerk, onderdeel van de WSD-Groep uit Boxtel.

Wij steunen de organisatie van harte, doordat dit platform zich gaat inzetten om de participatiegraad van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een boost te geven!

Directeur van Woonstichting St. Joseph uit Boxtel, Rob Dekker, is voorzitter geworden van het bestuur van de stichting. “Wat dit netwerk anders maakt dan anderen, is dat we het gezamenlijke doel hebben om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Bij iedere sessie die we met elkaar hebben, staat MVO, met specifiek de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, centraal. Dat doel past heel goed bij St. Joseph. Wij huisvesten de mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. St. Joseph zoekt initiatieven om wonen en werken bij elkaar te brengen. Daar is dit platform een ideale omgeving voor.”

Jan Simons, algemeen directeur WSD: “In de Participatiewet die per 1 januari 2015 ingaat, is geregeld dat bedrijfsleven en overheid samen 125.000 banen voor de groep arbeidsgehandicapten beschikbaar moeten stellen. Dit lukt alleen als veel werkgevers met goede wil, creatieve oplossingen én volharding op zoek gaan naar mogelijkheden. AANtWERK is het platform om deze werkgevers bij elkaar te brengen en hen te inspireren om naar kansen te zoeken. ”

Wij vinden het geweldig om hier ons steentje aan bij te dragen. 2B-Xclusive staat 100% achter AANtWERK.